Roman Śmigielski

Nigdy uczciwie nie rozliczono tej wojny

Relacje Polski z sąsiadami nadal stanowią wyzwanie – na wschodzie agresywna i zapatrzona w przeszłość Rosja, na zachodzie ta część państw UE, które zachowują się tak, jakby zupełnie chciały zapomnieć o przeszłości – pisze Roger MOORHOUSE

Czytaj więcej

Konkurs „Być Polakiem”

Konkurs „Być Polakiem” jest realizowany od 2010 r. dla głębszego uświadamiania i umacniania tożsamości narodowej oraz rozwoju postaw patriotycznych i społecznych dzieci i młodzieży, mieszkającej poza granicami Polski . W tegorocznej, XII edycji konkursu, wzięło udział blisko 900 uczestników z 38 krajów świata.
Jednym z laureatów tegorocznego konkursu jest 17-letni David Gola z USA, którego pracę konkursową zamieszczamy poniżej.

Czytaj więcej

CHRZEŚCIJAŃSKIE CENTRUM KRZEWIENIA KULTURY, TRADYCJI I JĘZYKA POLSKIEGO

POLONIA W NIEMCZECH

20 października 1994 roku w Würzburgu z inicjatywy ówczesnego rektora Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech (PMK) ks. dr. Franciszka Mrowca (zmarł w 2021 r.) odbyło się założycielskie spotkanie, powołania organizacji, która miałaby status pozwalający być stroną w rozmowach z władzami niemieckim. Jako podstawowe cele organizacji członkowie założyciele wpisali do statutu m.in.: popieranie nauki języka polskiego, kultury i tradycji polskich, wychowanie młodego pokolenia w duchu i w zgodzie z nauką Kościoła rzymsko-katolickiego, popieranie przyjaźni między Narodem polskim i niemieckim.

Czytaj więcej

To digte af Krzysztof Kamil Baczyński

Krzysztof Kamil Baczyński (22.01.1921- 4.08.1944) – polsk digter og hjemmearmeesoldat, en af de mest kendte af den unge generation af polske digtere, hvoraf flere omkom i Warszawa-opstanden og under den tyske besættelse af Polen.
Hans digte, der er tæt sammenflettet med krigssituationen, er af universel betydning, fordi han ikke adresserer emnet for krig direkte, men snarere hæver det til niveauet for generelle emner som apokalypsen, essensen og menneskets sjæl. Han så krigen som en stor maskine til ødelæggelse af menneskelige og moralske værdier. Han fandt, at fortidens poesi ikke længere var nyttig i lyset af lidelser omkring ham og den igangværende udslettelse. Han dramatiserede ikke, men forsøgte igen og igen at begrænse krigens virkninger på sine tanker og følelser.

Czytaj więcej

Tamara Łempicka, królowa art deco

Tamara de Łempicka (ur. 16 maja 1898 w Warszawie, zm. 18 marca 1980 w Cuernavaca w Meksyku).
Pomimo twierdzeń Tamary Łempickiej, iż w kwestii warsztatu jest samoukiem, przez krótki okres uczęszczała do pracowni kubistycznego malarza, André Lhote′a. Pierwszy raz jej prace zostały wystawione w 1922 przez Salon d′Automne. Malarstwo Łempickiej spotkało się z pozytywnym odbiorem, a ona sama wkrótce stała się sławna jako portrecistka. W tym czasie malowała wyidealizowane portrety i akty o lekko kubicznych formach i nasyconych barwach. Z tego okresu pochodzi też jej autoportret Tamara w zielonym Bugatti, przeznaczony na okładkę czasopisma „Die Dame” i uważany za jeden z typowych obrazów art déco.

Czytaj więcej

Preludium Wolności – marzec-sierpień 1981

Cykl „Preludium Wolności” jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Ośrodka KARTA. Utwór powstał w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Czytaj więcej