Podróże

30-lecie diecezji grodzieńskiej (Białoruś)

Według ostatnich oficjalnych danych, ilość wiernych w diecezji grodzieńskiej (po 30. latach jej istnienia) wynosi około 400 tys. osób. Od chwili jej powstania zaczęła się aktywna praca nad utworzeniem nowych parafii i budową kościołów i kaplic. I już w roku 1992 Grodzieńszczyzna wzbogaca się o nowe świątynie. A po 30 latach diecezja liczy 34 nowe kościoły i 17 nowych kaplic. Wszystkie są nowo powstałe, z wyjątkiem kilku – np. w Izabelinie, Różance i Koreliczach, które zostały odbudowane z ruin. Znacząco wzrosła też liczba kapłanów. Wierni starszego i średniego pokolenia pamiętają czasy, gdy kapłanów było bardzo mało, księża w większości byli w starszym wieku, często schorowani, zmęczeni wieloletnią posługą, która była ponad ich siły. Tylko nieliczne parafie miały własnego proboszcza. W roku 1990 zostało utworzone w Grodnie Wyższe Seminarium Duchowne i co roku wstępowało do niego kilkudziesięciu kandydatów do kapłaństwa. Większość dzisiejszych kapłanów w diecezji to absolwenci grodzieńskiego seminarium z tamtych kilkunastu bardzo owocnych lat, gdy liczba powołań była rzeczywiście imponująca. I chociaż w ostatnich latach mamy do czynienia ze spadkiem powołań do kapłaństwa, to dzisiejsza sytuacja diecezji pod względem liczby duchowieństwa jest nieporównywalnie lepsza, niż przed 30 laty. Obchody jubileuszu 30-lecia diecezji są dla wszystkich okazją do dziękczynienia Panu Bogu za wielkie zmiany w życiu Kościoła, które dokonały się niemalże na naszych oczach w stosunkowo krótkim czasie, a także do spoglądania w przyszłość z nadzieją, ufnością i optymizmem. „Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28, 20) – zapewnia nas Chrystus Zmartwychwstały.

Czytaj więcej

Płowdiw

Płowdiw – drugie po Sofii pod względem liczby mieszkańców miasto Bułgarii i jedno z najstarszych w kraju.

Czytaj więcej

Iran – fotoreportaż

Kraj kontrastów, o którym wciąż niewiele wiemy. Wiadomości płynące z mediów masowych ukazują Iran głównie w kontekście napięcia na linii Waszyngton -Teheran. Internet z kolei przypomina o realiach sprzed rewolucji Ajatollahów zestawiając wolność obyczajową ze współczesnym społeczeństwem poddanym serii ograniczeń.

Czytaj więcej

Troki

Troki znane są od XIII wieku. Okresowo pełniły nawet funkcję stolicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Położone są na Pojezierzu Wileńskim, na półwyspie pomiędzy jeziorami Galwe na północy, Tataryszki na zachodzie, Łuka na wschodzie i Giełusz na południu.

Czytaj więcej
Trolltunga

Trolltunga – Język Trolla w Norwegii

Legenda mówi, że gdy staniesz na krawędzi skalnej półki i pozwolisz, by owiał cię ożywczy chłodny wiatr z północy, twoje troski odlecą wraz z wiatrem. I sporo w tym prawdy. Urzekający widok z Języka Trolla sprawi, że zapomnimy o wszelkich ciążących nam na sercu problemach.

Czytaj więcej

Góra Krzyży

Kryžiu kalnas to wzgórze znajdujące się 12 km od miejscowości Szawle, między wioskami Domantai a Jurgaičiai, nad rzeką Kulpç. Nazywane jest Górą Krzyży, Zamkową, Modłów lub Świętą. Pagórek ma wysokość ok. 10 metrów. W tym miejscu w 1430 r. postawiono kapliczkę upamiętniającą przyjęcie przez Żmudzinów chrztu. Niezwykłość tego miejsca polega na tym, że całą jego powierzchnię zajmują tysiące krzyży postawionych przez pielgrzymów, nie tylko z Litwy, ale z całego świata.

Czytaj więcej

Archipelag Ertholmene

Położony około 18 km od linii brzegowej Bornholmu archipelag Ertholmene, składający się z trzech małych wysp: Frederiksø, Christiansø oraz Græsholm i kilkunastu mniejszych, stanowi najdalej na wschód wysuniętą część Danii. Tylko dwie pierwsze, połączone mostem, są zamieszkałe – przez około 90 osób. Græsholm jest rezerwatem przyrodniczym, gromadzącym wiele rzadkich gatunków ptaków, m.in. alki oraz unikatową roślinność. Istniejąca na wyspach stacja ornitologiczna prowadzi rozległe badania nad ptactwem.

Czytaj więcej