Polonia

Solidarni z Ukrainą – Chersoń

Chersoń jest pierwszym dużym ukraińskim miastem zajętym po ciężkich walkach przez wojska rosyjskie. 2 marca br. Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej ogłosiło przejęcie miasta pod pełną kontrolę.

Czytaj więcej

Rubel niezwykły

Kiedy w 1983 r. zostałem pracownikiem naukowym Instytutu Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, zacząłem niejako zawodowo zajmować się problematyką polonijną. Jest to jeden z ciekawszych momentów mojej działalności.

Czytaj więcej

Roman Miedziangóra – In Memoriam

13 lutego 2022 r. w Kopenhadze zmarł Roman Miedzianogóra, zasłużony pedagog i wychowawca młodzieży polonijnej w Danii, założyciel i przewodniczący Towarzystwa Krzewienia Oświaty Polskiej w Danii, jeden z inicjatorów zjednoczenia Polonii Duńskiej.

Czytaj więcej

Wręczenie nagród im. Macieja Płażyńskiego dla dziennikarzy i mediów służących Polonii za rok 2021.

18 września 2021 r. w Muzeum Emigracji w Gdyni wręczono nagrody im. Macieja Płażyńskiego dla dziennikarzy i mediów służących Polonii. W kategorii „Redakcja medium polonijnego” nagrodę otrzymała redakcja kwartalnika społeczno-kulturalnego „Informator Polski” z Danii za wysoki poziom merytoryczny publikowanych treści. Laudację wygłosił członek jury Jarosław Gugała, Polsat. Nagrodę na ręce redaktora naczelnego „Informatora Polskiego” Romana Śmigielskiego wręczyli: Agnieszka Kapała-Sokalska, członkini zarządu województwa pomorskiego oraz Jarosław Gugała.

Czytaj więcej

Polonicus 2021

Kapituła nagrody Polonicus już w zeszłym roku zdecydowała o kolejnych wyróżnieniach ważnych dla Polonii osobistości czy też instytucji w poszczególnych kategoriach. Jednakże kolejne próby aktywności społeczno-kulturalnej jak i organizacji wręczenia nagród Polonicus skutecznie blokowały powracające fale pandemii. Dopiero w czerwcu br. otworzyła się realna możliwość organizacji wręczenia nagrody.

Czytaj więcej

Konkurs „Być Polakiem”

Konkurs „Być Polakiem” jest realizowany od 2010 r. dla głębszego uświadamiania i umacniania tożsamości narodowej oraz rozwoju postaw patriotycznych i społecznych dzieci i młodzieży, mieszkającej poza granicami Polski . W tegorocznej, XII edycji konkursu, wzięło udział blisko 900 uczestników z 38 krajów świata.
Jednym z laureatów tegorocznego konkursu jest 17-letni David Gola z USA, którego pracę konkursową zamieszczamy poniżej.

Czytaj więcej

CHRZEŚCIJAŃSKIE CENTRUM KRZEWIENIA KULTURY, TRADYCJI I JĘZYKA POLSKIEGO

POLONIA W NIEMCZECH

20 października 1994 roku w Würzburgu z inicjatywy ówczesnego rektora Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech (PMK) ks. dr. Franciszka Mrowca (zmarł w 2021 r.) odbyło się założycielskie spotkanie, powołania organizacji, która miałaby status pozwalający być stroną w rozmowach z władzami niemieckim. Jako podstawowe cele organizacji członkowie założyciele wpisali do statutu m.in.: popieranie nauki języka polskiego, kultury i tradycji polskich, wychowanie młodego pokolenia w duchu i w zgodzie z nauką Kościoła rzymsko-katolickiego, popieranie przyjaźni między Narodem polskim i niemieckim.

Czytaj więcej