Polonicus 2021

Kapituła nagrody Polonicus już w zeszłym roku zdecydowała o kolejnych wyróżnieniach ważnych dla Polonii osobistości czy też instytucji w poszczególnych kategoriach. Jednakże kolejne próby aktywności społeczno-kulturalnej jak i organizacji wręczenia nagród Polonicus skutecznie blokowały powracające fale pandemii. Dopiero w czerwcu br. otworzyła się realna możliwość organizacji wręczenia nagrody.

28 czerwca br. marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki odebrał w Akwizgranie w Niemczech nadzwyczajną nagrodę „Polonicus” dla Senatu RP przyznaną przez Europejski Instytut Kultury i Mediów „Polonicus” oraz Radę Polonii Świata. Wyróżnienie to Senat otrzymał za sprawowaną przez 10 kadencji Izby opiekę nad Polonią.

Honorową Nagrodę „Polonicus” za wieloletnie wsparcie dla Polonii w Niemczech oraz za stały wkład w dialog polsko-niemiecki odebrał premier Nadrenii Północnej-Westfalii i przewodniczący CDU, Armin Laschet. W uroczystości, która odbyła się w Sali Królewskiej Ratusza w Akwizgranie udział wzięli także senatorowie Ewa Gawęda, Paweł Arndt i Beniamin Godyla. Wydarzenie odbyło się pod patronatem Marszałka Senatu RP.

Senat RP został wyróżniony nadzwyczajnym „Polonicusem” za długoletnią, wytrwałą i ofiarną pracę na rzecz łączenia wszystkich Polaków na świecie. Jak powiedział przewodniczący Kapituły Nagrody, Wiesław Lewicki, poprzez to wyróżnienie Polonia wyraża swoje najwyższe podziękowanie za wieloletnie działania Senatu wobec rodaków, rozsianych po całym globie.

Do wyróżnienia dla Izby, przyznanego przez europejską Polonię, dołączyła także Rada Polonii Świata, która zrzesza najważniejsze organizacje polonijne. W liście, odczytanym podczas uroczystości, Rada podkreśliła, że to Senat RP wyłoniony w pierwszych demokratycznych wyborach 4 czerwca 1989 roku dostrzegł nie tylko olbrzymi potencjał Polaków poza granicami kraju, ale też zdecydowanie otworzył swoje podwoje na wzajemne kontakty i współpracę z całą Polską Diasporą. „Przez ponad 30 lat Senat RP dbał o nierozerwalność więzów kraju z Polonią i Polakami za granicą. Dziękując za dotychczasowe wsparcie i współpracę, liczymy także w przyszłości na konstruktywne działania dla dobra naszej Ojczyzny – Polski oraz Polonii i Polaków z Zagranicy”- czytamy w liście, podpisanym przez Przewodniczącą Rady Polonii Świata, Teresę Berezowską. Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki dziękując za wyróżnienie powiedział, że traktuje tę nagrodę jako wyróżnienie dla wszystkich pokoleń senatorów po 1989 roku. Odbiera ją także jako zobowiązanie, by Senat nie tylko utrzymywał więzi z Polonią i budował wspólnotę tych, którzy są w kraju i tych, którzy są za granicą, ale także, by zawsze stał na straży praworządności, praw człowieka, poszanowania godności ludzkiej i zrozumienia, że nasza różnorodność jest zaletą, a nie wadą. „Żebyśmy pamiętali, że czy w kraju, czy za granicą, jesteśmy Polakami, Europejczykami, ludźmi i braćmi, wtedy zapewnimy światu pokój i bezpieczeństwo” – powiedział Marszałek Senatu

Marszałek Senatu podkreślił, że laureaci dotychczas przyznanych nagród “Polonicusa” inspirują do podejmowania wysiłków na rzecz dobra wspólnego ponad podziałami. Ich działalność zawodowa i społeczna ma wymiar ponadnarodowy. “To prawdziwi ambasadorowie polskiej i europejskiej tożsamości” – zaznaczył. Zwracając się do przedstawicieli środowisk polonijnych, prof Tomasz Grodzki powiedział, że dzięki ciężkiej pracy i wysiłkom, jakie wkładają oni w budowanie swojej drugiej ojczyzny, są najlepszą wizytówką Polski poza jej granicami.

Prof. Tomasz Grodzki wręczył także honorowego „Polonicusa” premierowi Nadrenii Północnej-Westfalii Arminowi Laschetowi. Jak powiedział, to wyróżnienie jest wyrazem uznania i podziękowaniem zarówno za kunszt i wartość merytoryczną, jak również za rolę, jaką jego działania odgrywają w przezwyciężaniu podziałów w Europie, umacnianiu struktur europejskich i dialogu polsko-niemieckiego. „Życzę Panu Premierowi dalszych, jeszcze większych sukcesów w niestrudzonej pracy na rzecz wielkiego wyzwania, jakim jest budowa nowoczesnej, zasobnej i bezpiecznej Europy, w której narody żyją szanując się wzajemnie, w której wszyscy ludzie są braćmi, podzielając fundamentalne wartości wolnego świata i zgodnie budując pomyślność naszego kontynentu” – powiedział Marszałek Senatu.

W laudacji, wygłoszonej na cześć laureata były ambasador Polski w Niemczech, dr Marek Prawda podkreślił, że Armin Laschet zna dobrze Polonię, bo udzielał jej wsparcia na każdym etapie swojej politycznej kariery – poczynając od młodzieńczego wsparcia dla „Solidarności” w 1980 roku – i nigdy o niej zapominał. „Jak mało kto rozumiał, że dobre relacje polsko-niemieckie mają głęboki sens i wymiar europejski” – zauważył Marek Prawda. Jak powiedział, to że Polska i Niemcy w różny sposób przyczyniły się do zmian w Europie jest naszym wspólnym kapitałem, ale też zobowiązaniem, byśmy mogli pomóc Unii Europejskiej w odzyskaniu jej przyszłości. „Prosimy, by zechciał Pan przyjąć rolę kustosza jednej z najpiękniejszych polsko-niemieckich tradycji, wspólnego udziału w jednoczeniu kontynentu” – zwrócił się do laureata ambasador Prawda .

Premier Nadrenii Północnej-Westfalii dziękując za wyróżnienie powiedział, że jest ono dla niego zaszczytem, a samą nagrodę „Polonicusa” traktuje jako swoisty pomost nie tylko między Polonią i Macierzą, ale także między Niemcami i Polską. „Wolność europejska zaczęła się w Polsce”– podkreślił Armin Laschet, nawiązując do słów Jana Pawła II „Niech zstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi” oraz do „Solidarności” i Lecha Wałęsy. „Nie można także zapominać, że Polska była pierwszą ofiarą II wojny światowej” – zauważył i zapowiedział, że planuje odwiedzić stolicę Polski w rocznicę Powstania Warszawskiego. Armin Laschet zaznaczył też, że Unia Europejska potrzebuje wszystkich 27 krajów, a współpraca między Niemcami a Francją czy Włochami jest tak samo istotna jak ta między Niemcami a Polską i innymi krajami Grupy Wyszehradzkiej.

Nagroda „Polonicus” to prestiżowe wyróżnienie Polonii, przyznawane od 2009 roku w uznaniu zasług na rzecz dialogu, jednoczenia i promocji Polaków w Europie i na świecie. Nagrodą tą Polonia odznacza tych, którzy są dla niej ważni ze względu na twórczość, działalność na rzecz jej jednoczenia oraz działania na rzecz europejskiej integracji i budowania pozytywnego obrazu Polaków. „Polonicus” w formie statuetki uskrzydlonej postaci z brązu przyznawany jest co roku podczas uroczystej Gali Polonii w Sali Koronacyjnej Ratusza w Akwizgranie. Inicjatorem nagrody jest Wiesław Lewicki, przewodniczący Kongresu Polonii Niemieckiej w latach 2009-2013. Nagrody przyznawane są w czterech kategoriach: kultura, dialog polsko-niemiecki, organizacja życia polonijnego oraz jako nagroda honorowa za całokształt osiągnięć. Laureatami tego wyróżnienia są m.in. senator Barbara Borys-Damięcka, która zasiada również w kapitule nagrody, a także Leszek Balcerowicz, Władysław Bartoszewski, Jerzy Buzek, Agnieszka Holland, Krystyna Janda, Czesław Mozil, Jan Miodek, abp Alfons Nossol, Jerzy Owsiak, Donald Tusk, Andrzej Wajda i Lech Wałęsa. Wśród laureatów nagrody spoza Polski są Andżelika Borys, Norman Davies, Carl Dedecius i Rita Süssmuth.

Po uroczystości wręczenia nagród Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki spotkał się na rozmowie w cztery oczy z premierem Nadrenii Północnej-Westfalii, Arminem Laschetem.

Na spotkaniu z polonijnymi dziennikarzami Marszałek Senatu RP powiedział, że mimo utraty środków finansowych na Polonię, Senat nie tylko nie wyrzekł się opieki nad nią, ale stara się ją kontynuować. „Z głosów Polonii, zwłaszcza tej ze Wschodu, wynika, że woleli czasy, gdy te pieniądze rozdzielało Biuro Polonijne w Senacie. No ale los polityczny tak zdecydował, staramy się to odwrócić” – podkreślił Marszałek. Zaznaczył, że senatorowie wciąż odwiedzają środowiska polonijne – jak np. ostatnio na Litwie czy na Ukrainie, organizowane są konferencje w formule on-line czy wizyty przedstawicieli Polonii w Senacie. „Oczywiście byłoby lepiej, gdyby było to wsparte zasobnikiem finansowym, ale również bez tego Senat stara się jak najlepiej wypełniać swoja rolę w opiece nad Polonią” – powiedział Marszałek Grodzki.

Fot. Marta Marchlewska-Wilczak, Kancelaria Senatu

Laureaci 2021

Armin Laschet – przyjaciel Polek i Polaków w Nadrenii Północnej-Westfalii – za wieloletnią realną współpracę z Polonią oraz ustawiczny wkład w polsko-niemiecki dialog.

Armin Laschet urodzony w Aachen, z zawodu prawnik i dziennikarz, jest niemieckim politykiem,  od 2021 premierem kraju Nadrenii Północnej-Westfalii, a od stycznia 2021 przewodniczy CDU w Niemczech. Obecnie jest też nominowanym przez CDU/CSU w jesiennych wyborach kandydatem na funkcję Kanclerza Republiki Federalnej Niemiec. Wręczenie nagrody Polonicus niemieckiemu politykowi przez Polonię wpisało się w czerwcowe obchody 30-tej rocznicy traktatu o dobrym sąsiedztwie podpisanym w Warszawie w 1991 r. oraz 10-tej rocznicy wspólnego oświadczenia „Okrągłego Stołu” podpisanego w czerwcu 2011 r.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej – 10 kadencji opieki nad Polonią na świecie – do nadzwyczajnego podziękowania europejskim wyróżnieniem Polonicus 2021 dołączyła Rada Polonii Świata, zrzeszająca najważniejsze polonijne i polskie organizacje z całego świata. Wręczając tę nadzwyczajną nagrodę Polonia wyraziła swoje najwyższe podziękowanie za długoletnią, wytrwałą i ofiarną pracę Senatu RP na rzecz łączenia wszystkich Polaków na świecie.

Wiesław Lewicki

Przewodniczący Kapituły, Europejski Institut Kultury i Mediów Polonicus VoG

Udostępnij artykuł:

Facebook
Twitter

Warto przeczytać

For 550 år siden fødtes Nikolaus Kopernikus

Nikolaus Kopernikus (Mikołaj Kopernik – polsk, Nicolaus Copernicus – latin), født 19. februar 1473, Toruń, Polen, død 24. maj 1543, Frombork, Polen. Maleriet fra 1872 af Jan Matejko forestiller Nikolaus Kopernikus. Billedet hedder “Kopernikus Astronom eller Samtale med Gud”.

31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Kopenhadze

Znacie Jerzego Owsiaka? Znacie. Jest postacią, czy sam wie, czy tego nie wie, czy chce, czy tego nie chce, chrześcijańską (myślę, że nie musi wiedzieć, a nawet nie musi chcieć). Bo chrześcijaństwo to jest dzielenie się z tymi, którzy potrzebują. Owsiak, bez wzniosłej demagogii, upomina się właśnie o nich.
(Ks. Adam Boniecki, Tygodnik Powszechny)

130 lat emigracji polskiej w Danii

W 2023 roku mija 130 lat od przyjazdu z Galicji na duńskie wyspy Lolland i Falster pierwszych polskich pracowników sezonowych – głównie młodych dziewcząt. Miało to miejsce 18 kwietnia 1893 roku.