2020 bliver et år vi aldrig glemmer i Polakkasernen

2020 har for os alle været det mærkeligste år i mands minde. Vi har alle på en eller anden måde været berørt af Covid-19-pandemien – således også Museum Polakkasernen i Tågerup på Lolland. Efter en meget flot besøgssæson i 2019 så vi frem til endnu et stort besøgstal i 2020. Det billede ændrede sig meget hurtigt i foråret, hvor alle aftalte gruppebesøg blev aflyst, og det fortsatte sommeren over og efteråret med.

Gruppebesøgene og de individuelle besøg, når vi har faste åbningstider i påsken, i de to sommermåneder og i uge 42, danner grundlaget for museets drift med indtægter som skal dække alle vore faste udgifter til forsikringer, el og vand, almindeligt vedligehold og opvarmning. På et tidligt tidspunkt måtte vi konstatere et indtægtstab på omkring 40.000 kroner. Vi kunne dog sammen med vore frivillige kustoder glæde os over et pænt individuelt besøg, og besluttede sidst i august at forlænge åbningssæsonen september med. I oktober deltog vi i Nakskov Sukkerfestival med en særudstilling fra museet og to foredrag på biblioteket i Nakskov.

Nødvendigt vedligehold

For ikke helt at gå i sort, besluttede vi at få udført en række påkrævede opgaver i museet. Vinduerne mod vest og i gavlen mod nord skulle kittes, afrenses og males med linoliemaling, tagrender og nedløbsrør skulle udskiftes og endelig skulle museets bagtrappe renoveres. Det krævede oprydning i trapperummet. Trappen og andre konstruktioner var stærkt angrebet af borebiller og store partier måtte udskiftes – blandt andet også reposen på 1. sal, ligesom trappen skulle understøttes. Maling og udskiftning af tagrender blev for egne midler lagt i hænderne på et lokalt firma, mens renovering af trappen i oktober blev udført af etnograf Wojciech Marchlewski og en medhjælper med økonomisk støtte fra det polske kulturministerium, en polsk fond og en lokal fond. Nu mangler blot istandsættelsen af selve trapperummet.

Arrangementer aflyst

Museets Venneforening har ligget underdrejet på grund af Covid-19-pandemien. Vi kunne ikke i foråret som planlagt afvikle vor generalforsamling, og sommerfesten måtte også aflyses. Vi besluttede at orientere vore medlemmer pr. brev, og nu håber vi, at vi kan mødes i 2021. Nok har året 2020 på mange måder været mærkeligt, men for Polakkasernens vedkommende har det også været overraskende og glædeligt.

Historisk pris

I oktober fik vi således meddelelse om, at vi af Det statslige polske Institut Pamięci Narodowej (IPN) var blevet tildelt den fornemme internationale polske pris ”Historiens Vidner.” Vi var indstillet til prisen af pastor emeritus Bent Christensen, der er medlem af museets venneforening. Vi har tidligere været indstillet til prisen af Roman Smigielski og af Roman Miedzianogora, så tredje gang var lykkens gang. Planen var at jeg og formanden for Venneforeningen; Marek Kocuba, skulle modtage og takke for prisen ved en sammenkomst i Warszawa den 21. oktober på slottet på øen i Łazienki Królewskie. Der var bestilt billetter og kufferterne var pakket. Desværre blev hele arrangementet, hvor vi skulle samles med fem øvrige prismodtagere, aflyst aftenen før, vi skulle afsted. Prisen tildeles enkeltpersoner og organisationer som anerkendelse af deres fremragende bidrag til at styrke kendskabet til den nyere polske historie gennem beskrivelse og bevarelse, og derved tjene den polske nation og polakker uden for landet. Vi er selvsagt stolte af i Danmark at modtage denne fornemme anerkendelse i selskab med lande som Japan, Tjekkiet, Litauen, Holland og Ungarn.

En fornem donation

Og knap havde overraskelsen og glæden over denne internationale pris lagt sig, før vi i DSI Museum Polakkasernen blev overvældet lokalt med en kontant donation på hele 100.885,82 kroner. De mange penge kom fra den nu nedlagte Tågerup og Omegns Beboerforening. Museum Polakkasernen er et barn af beboerforeningen, som da Den Selvejende institution Polakkasernen blev dannet i 1984 hed Tågerup Sogns Beboerforening. Jeg var dengang formand for beboerforeningen,, som ønskede at bruge en del af Polakkasernen som beboerhus, og tog initiativ til at danne DSI Polakkasernen med et indskud på 5000 kroner fra beboerforeningen for at kunne skaffe midler til istandsættelse af bygningen, indrette mindestuer og museum i underetagen og samlingslokale for de lokale beboere på første sal. Jeg mindes med glæde det store og gode fællesskab, vi havde dengang. Efter intern uenighed trak beboerforeningen sig på et tidspunkt ud af Polakkasernen og etablerede sig i stedet i et nærliggende forsamlingshus. Foreningen købte dette hus, som nu er blevet solgt i forbindelse med nedlæggelsen af foreningen.

Men gammel kærlighed ruster ikke, og ringen er på sin vis sluttet. Det var for mig en meget bevæget dag, da beboerforeningen gav sin formue videre til Museum Polakkasernen.

Torsten Elsvor
formand for DSI Museum Polakkasernen

IP 112-113 2021

Formanden for den nu nedlagte lokale beboerforening, Henning Kristiansen overrækker sammen med den afgående bestyrelse den fornemme donation til formanden for Museum polakkasernen, Torsten Elsvor.
Foto: Ingrid Riis/Folketidende

Udostępnij artykuł:

Facebook
Twitter

Warto przeczytać

Sztuczna inteligencja (SI)

Poniższy artykuł został napisany przez sztuczną inteligencję. Redakcja Informatora Polskiego sformułowała pytania a sztuczna inteligencja (https://chat.openai.com) na nie odpowiedziała.

DANIA Tu mieszka spokój

Dania jest w moim życiu miejscem magicznym, do którego entuzjastyczne powracam, w którym czuję się jak w domu, o którym często myślę i które mnie inspiruje. Chciałabym, żeby zainteresowała także was… Marzy mi się przeflancowanie na nasz grunt pozytywnego konotowania wspólnotowości, umiejętności współdziałania praktykowanej w ćwiczeniach codzienności, zbliżona do duńskiej umiejętność prowadzenia publicznej debaty, kultura konsensusu, a nade wszystko odnalezienie również i przez nas tego, co jest najważniejszym zasobem naturalnym, prawdziwym złotem Duńczyków – zaufania społecznego.

(Sylwia Izabela Schab – fragment wstępu do książki „DANIA Tu mieszka spokój”.)

Uroczystości na wyspie Møn

5 maja 2023 r., w 78. rocznicę wydarzeń, które miały miejsce w dniu wyzwolenia Danii 5 maja 1945, w porcie Klintholm upamiętniono ocalałych i zmarłych więźniów obozu w Stutthof oraz Duńczyków, którzy im pomogli.
W ceremonii w Klintholm wzięli m.in. udział Ambasador RP Antoni Fałkowski, Burmistrz gminy Vordingborg Mikael Smed, przedstawiciele miejscowej ludności, potomkowie byłych więźniów, reprezentanci duńskich organizacji polonijnych.
Po złożeniu kwiatów głos zabrał Ambasador RP oraz Burmistrz gminy Vordingborg. Organizatorka uroczystości Lidia Szuster, przewodnicząca Związku Polsko-Duńskiego w Næstved; odczytała list skierowany do uczestników od Muzeum Obozu Stutthof.