Polonia

GÓRY POLSKIE W DYDAKTYCE POLONIJNEJ – część 2 KOZIOŁEK W GÓRACH

7 października 2023 r. w ramach trwającego projektu Góry polskie w dydaktyce polonijnej Towarzystwo Krzewienia Oświaty i Kultury Polskiej im. A. Sokólskiego w Danii zorganizowało spotkanie autorskie z pisarką Beatą Sabałą-Zielińską, autorką książek związanych z tematyką górską i ratownictwem oraz warsztaty komiksowe oparte na „Przygodach Koziołka Matołka” Kornela Makuszyńskiego.

Czytaj więcej

Polki na emigracji – Irlandia

Kobiety odgrywają istotną rolę w szerzeniu polskości poza granicami kraju. Pełnią one kluczową rolę w przekazywaniu tradycji rodzinnych, ale także w budowaniu tożsamości polskiej w swoich rodzinach, kształtując wartości, tradycje i więzi z Polską.

Czytaj więcej

GÓRY POLSKIE W DYDAKTYCE POLONIJNEJ – część 1 OGNISKO

26 sierpnia 2023 r., w malowniczej, nadmorskiej miejscowości Skodsborg, miało miejsce oficjalne otwarcie projektu. Nasze spotkanie rozpoczęliśmy rozpaleniem góralskiej watry. Tematem przewodnim spotkania były górskie legendy oraz piosenki turystyczne o górach. Ognisko, symbolizujące ciepło i wspólnotę, stało się miejscem, wokół którego, przy dźwiękach gitary, uczestnicy mogli zaśpiewać bieszczadzkie szlagiery, posłuchać legend, zjeść pieczoną kiełbaskę.

Czytaj więcej

Polonia duńska wybrała

Tegoroczne wybory do Sejmu i Senatu połączone z referendum były pod wieloma względami rekordowe. W Danii po raz pierwszy mieliśmy 5 Obwodowych Komisji Wyborczych (3 w Kopenhadze i po jednej w Aarhus i Odense). Uprawnionych do głosowania było ponad 10.000 wyborców. Na kandydatów do Sejmu oddano w sumie 9.812 ważnych głosów, to jest prawie dwa razy więcej niż w 2019 r. Najwięcej głosów uzyskali: Donald Franciszek Tusk 3.345, Jerzy Sławomir Mentzen 923, Adrian Tadeusz Zandberg 705, Piotr Tadeusz Gliński 399 i Michał Andrzej Kobosko 376.

Wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnego przebiegu wyborów należą się podziękowania.

Czytaj więcej

VI Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy

W dniach 29 czerwca – 2 lipca 2023 roku odbył się w Warszawie VI Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy, zorganizowany przez Radę Polonii Świata i Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. Jak zapewniali organizatorzy, Zjazd był okazją do przeprowadzenie bilansu tego, co udało się zrobić w ciągu minionych lat w środowiskach polskich mniejszości narodowych. W tegorocznym VI Zjeździe Polonii uczestniczyło ok. 350 delegatów z 40 krajów. Niestety zabrakło przedstawicieli Polaków z Rosji i Białorusi (według organizatorów ze względu na bezpieczeństwo).

Czytaj więcej