O nas

Informator Polski - kwartalnik społeczno kulturalny wydawany w Danii od 1992 roku.

Redaktor naczelny:

Roman Śmigielski

Kolegium redakcyjne:

Torsten Elsvor, Dominika Pikuła, Patrycja Skłodowska-Kocewiak

Stali współpracownicy:

Dania: Adam Bielnicki, Bent Christensen, Eva Maria Jensen, Dominika Prokop, Anna Wiśniewska-Grabarczyk

Polska: Tadeusz Krotos, ks. prof. Edward Walewander, Ewa Michałowska-Walkiewicz, Leszek Wątróbski

Niemcy: Krystyna Koziewicz