Podwójny jubileusz

10 czerwca 2023 r. w Musikstalden w Næstved odbyła się uroczystość z okazji 95. rocznicy powstania Związku Polsko-Duńskiego w Næstved oraz 130. rocznicy przybycia pierwszych pracownic sezonowych do Danii.

Przewodnicząca Związku Polsko-Duńskiego w Næstved pani Lidia Szuster powitała w imieniu zarządu przybyłych gości, w tym przedstawicieli Ambasady i Konsulatu RP w Kopenhadze, burmistrza miasta Næstved, prezesa Muzeum Izba Polska, proboszcza kościoła katolickiego Naszej Pani w Næstved, przedstawicieli organizacji polonijnych w Danii oraz członków Związku Polsko-Duńskiego w Næstved.

Lidia Szuster przedstawiła historię założonego w 1928 r. Związku Polsko-Duńskiego w Næstved – najstarszej działającej do dziś organizacji polonijnej w Danii oraz historię emigracji polskiej do Danii, której start nastąpił w kwietniu 1893 r.

Ambasador RP w Danii Antoni Fałkowski

Burmistrz Næstved Carsten Rasmussen

Odśpiewano hymny Polski i Danii. Następnie głos zabrali: Ambasador RP w Danii Antoni Fałkowski oraz burmistrz Næstved Carsten Rasmussen.
Prezes Muzeum Izba Polska redaktor Torsten Elsvor odczytał po duńsku swoje wiersze „Mam je przed oczami” i „Gdyby mojej serce mogło mówić”, poświęcone polskim pracownicom sezonowym, a Roman Śmigielski odczytał te wiersze we własnym tłumaczeniu na język polski.

Prezes Muzeum Izba Polska redaktor Torsten Elsvor i Roman Śmigielski

Krótką prelekcję na temat początków emigracji polskiej w Danii, ilustrowaną archiwalnymi fotografiami, wygłosiła Rita Tvangsø, reprezentująca trzecie pokolenie emigrantów polskich w Danii. Rita Tvangsø pomaga innym potomkom tzw. emigracji buraczanej w odnajdowaniu ich korzeni.

Niespodzianką wieczoru był występ burmistrza Carstena Rasmussena, który wykonał bardzo profesjonalnie dwie piosenki. Na zakończenie części oficjalnej odśpiewano „Polskie kwiaty”.

Po wyśmienitym posiłku rozpoczęła się część rozrywkowa, w której uczestnicy mogli wykazać się w tańcu.

Mamy nadzieję uczestniczyć w podobnej uroczystości za 5 lat, kiedy to Związek Polsko-Duński w Næstved obchodzić będzie swoje stulecie.

IP 122-123 2023

Udostępnij artykuł:

Facebook
Twitter

Warto przeczytać

GÓRY POLSKIE W DYDAKTYCE POLONIJNEJ – część 2 KOZIOŁEK W GÓRACH

7 października 2023 r. w ramach trwającego projektu Góry polskie w dydaktyce polonijnej Towarzystwo Krzewienia Oświaty i Kultury Polskiej im. A. Sokólskiego w Danii zorganizowało spotkanie autorskie z pisarką Beatą Sabałą-Zielińską, autorką książek związanych z tematyką górską i ratownictwem oraz warsztaty komiksowe oparte na „Przygodach Koziołka Matołka” Kornela Makuszyńskiego.

„Saul” – oratorium Händla na kopenhaskiej scenie

Raz w roku kopenhaska Opera pozwala publiczności delektować się prawdziwym przysmakiem: barokową operą z udziałem wspaniałego zespołu Concerto Copenhagen. Tym razem był to niecodzienny spektakl, „kupiony” (łącznie z wykonawcą tytułowej roli i wszystkimi rekwizytami), od festiwalu w Glyndebourne, który miał premierę w roku 2015 i od tego czasu gościł na wielu scenach.