Propozycja podniesienia czasowej granicy aborcji

Zdecydowana większość w duńskiej Radzie ds. Etyki proponuje podniesienie czasowej granicy bezpłatnej aborcji, aby kobiety mogły dokonać aborcji po 12. tygodniu ciąży. Rada proponuje także krytyczne spojrzenie na konsultacje aborcyjne.

Przez 50 lat duńskie ustawodawstwo aborcyjne pozostało w dużej mierze niezmienione.

Jednak teraz Rada ds. Etyki ma wątpliwości, czy obecne granice aborcji są właściwe.

Większość w Radzie ds. Etyki zaleca podniesienie granicy bezpłatnej aborcji. Dziewięciu radnych proponuje podniesienie granicy do 18 tygodnia ciąży, czterech radnych proponuje podniesienie granicy do 15 tygodni, a czterech ostatnich uważa, że granica powinna pozostać na obecnym poziomie – 12 tygodni.

Na temat wyważenia kwestii, które były centralnym punktem dyskusji Rady ds. Etyki, przewodniczący rady Leif Vestergaard Pedersen mówi:

„Z jednej strony bierze się pod uwagę kobietę, jej wybory i przemyślenia. Z drugiej strony bierze się pod uwagę płód, a ta troska staje się coraz większa, im starszy jest płód”.

Członkowie Rady opowiadający się za podniesieniem granicy podkreślali m.in. wzmocnienie samostanowienia kobiet oraz to, że większość osób, które chcą dokonać aborcji po 12. tygodniu ciąży, dostaje już teraz na to zgodę.

Rada ds. Etyki ostatni raz zajęła stanowisko w sprawie granicy aborcji w 2007 roku.

Członkowie Rady zgodzili się wówczas, że ustawodawstwo aborcyjne w dotychczasowej formie działało dobrze.

Tym razem Rada ds. Etyki zdecydowała się poruszyć kwestię aborcji z okazji 50. rocznicy wprowadzenia bezpłatnej aborcji w Danii.

Konsultacje aborcyjne do przeglądu
Oprócz samej granicy członkowie Rady ds. Etyki zajęli także stanowisko w sprawie tzw. konsultacji aborcyjnych. Kobiety, które chcą aborcji po 12. tygodniu ciąży, muszą dziś wysłać wniosek do poradni aborcyjnej, która na podstawie tego wniosku podejmie decyzję. Konsultacje krytykowano za zbytnią nieprzejrzystość i duże różnice regionalne.

Rada ds. Etyki nie sformułowała jednoznacznej rekomendacji w sprawie konsultacji, uważa jednak, że „należy dokonać przeglądu podstaw funkcjonowania konsultacji aborcyjnych”.

Ponadto wszyscy członkowie Rady ds. Etyki zalecają, aby osoby w wieku od 15 do 17 lat miały prawo do aborcji bez zgody rodziców. To samo zaproponował rząd.

Raport Rady ds. Etyki zostanie teraz zaprezentowany członkom duńskiego parlamentu.

Źródło: Altinget.dk 26.09.2023

Czasowa granica aborcji w krajach Unii Europejskiej

Holandia                                                                                           24 tygodnie
Szwecja                                                                                             18 tygodni
Francja                                                                                              16 tygodni
Rumunia, Niemcy, Hiszpania, Luksemburg, Belgia,    14 tygodni
Finlandia, Węgry, Czechy, Słowenia, Słowacja,             12 tygodni
Litwa, Łotwa, Irlandia, Grecja, Bułgaria, Cypr,              12 tygodni
Estonia, Dania Austria, Włochy                                            12 tygodni
Portugalia, Chorwacja                                                              10 tygodni
Malta, Polska*                                                                              0

* aborcja możliwa w wypadku gwałtu, kazirodztwa, zagrożenia życia matki

.

Udostępnij artykuł:

Facebook
Twitter

Warto przeczytać

GÓRY POLSKIE W DYDAKTYCE POLONIJNEJ – część 2 KOZIOŁEK W GÓRACH

7 października 2023 r. w ramach trwającego projektu Góry polskie w dydaktyce polonijnej Towarzystwo Krzewienia Oświaty i Kultury Polskiej im. A. Sokólskiego w Danii zorganizowało spotkanie autorskie z pisarką Beatą Sabałą-Zielińską, autorką książek związanych z tematyką górską i ratownictwem oraz warsztaty komiksowe oparte na „Przygodach Koziołka Matołka” Kornela Makuszyńskiego.

„Saul” – oratorium Händla na kopenhaskiej scenie

Raz w roku kopenhaska Opera pozwala publiczności delektować się prawdziwym przysmakiem: barokową operą z udziałem wspaniałego zespołu Concerto Copenhagen. Tym razem był to niecodzienny spektakl, „kupiony” (łącznie z wykonawcą tytułowej roli i wszystkimi rekwizytami), od festiwalu w Glyndebourne, który miał premierę w roku 2015 i od tego czasu gościł na wielu scenach.