Sztuczna inteligencja (SI)

Poniższy artykuł został napisany przez sztuczną inteligencję. Redakcja Informatora Polskiego sformułowała pytania a sztuczna inteligencja (https://chat.openai.com) na nie odpowiedziała.

Co to jest sztuczna inteligencja?
Sztuczna inteligencja (SI) to dziedzina informatyki, która zajmuje się tworzeniem systemów komputerowych zdolnych do wykonywania zadań, które normalnie wymagałyby inteligencji ludzkiej. SI ma na celu symulowanie różnych aspektów ludzkiego myślenia i podejmowania decyzji, takich jak rozpoznawanie wzorców, uczenie się, wnioskowanie, planowanie i przetwarzanie języka naturalnego.

W zależności od stopnia zaawansowania, SI może być podzielona na dwie główne kategorie:
1. Sztuczna inteligencja wąska (ANI): Odnosi się do systemów, które są zoptymalizowane do wykonywania konkretnych zadań lub mają ograniczone obszary ekspertyzy. Przykłady to systemy rozpoznawania mowy, systemy rekomendacyjne, czy systemy do gry w szachy.
2. Sztuczna ogólna inteligencja (AGI): Odnosi się do systemów, które posiadają ogólne umiejętności intelektualne, zbliżone do tych występujących u ludzi. AGI miałaby zdolność do rozwiązywania wielu różnych zadań, uczenia się na podstawie doświadczenia oraz dostosowywania się do nowych sytuacji. AGI jest nadal przedmiotem badań i nie została jeszcze w pełni osiągnięta.

Sztuczna inteligencja znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach, takich jak medycyna, przemysł, transport, finanse, edukacja i wiele innych. Może pomagać w analizie dużych zbiorów danych, automatyzacji procesów, diagnozowaniu chorób, autonomicznym prowadzeniu pojazdów i wielu innych zadaniach, które wcześniej wymagałyby obecności człowieka.

Czy są jakieś niebezpieczeństwa związane z używaniem sztucznej inteligencji?
Tak, istnieją pewne niebezpieczeństwa związane z używaniem sztucznej inteligencji, zwłaszcza w kontekście rozwoju zaawansowanych systemów SI.

Oto kilka potencjalnych zagrożeń:
1. Bezpieczeństwo i prywatność danych: Systemy SI często korzystają z dużej ilości danych, co może rodzić obawy dotyczące prywatności. Jeśli te dane zostaną w nieodpowiedni sposób wykorzystane lub naruszonych zostanie ich bezpieczeństwo, może to prowadzić do wycieku danych osobowych lub innych poważnych konsekwencji.
2. Bezrobocie i zmiany na rynku pracy: Wdrażanie SI i automatyzacja pewnych zadań może prowadzić do utraty miejsc pracy, zwłaszcza w przypadku rutynowych, powtarzalnych prac. To może wymagać przekwalifikowania pracowników i dostosowania się do nowych warunków na rynku pracy.
3. Uprzedzenia i nierówności: Systemy SI oparte na danych uczą się na podstawie dostępnych danych treningowych. Jeśli te dane są nastawione lub nieodpowiednio reprezentują różnorodność społeczną, systemy mogą wprowadzać błędy i nierówności w podejmowaniu decyzji.
4. Bezpieczeństwo cybernetyczne: Zaawansowane systemy SI mogą stać się celem ataków cybernetycznych. Jeśli nie są odpowiednio chronione, mogą być podatne na manipulacje i wykorzystanie w celach szkodliwych.
5. Brak odpowiedzialności i kontroli: W przypadku systemów SI, które stają się coraz bardziej autonomiczne i zdolne do podejmowania decyzji, może być trudne określenie, kto ponosi odpowiedzialność za ich działania. Brak przejrzystości w podejmowaniu decyzji przez systemy SI może utrudniać zrozumienie i kontrolowanie ich działań.

Dlatego istotne jest podejście odpowiedzialne i etyczne do rozwoju i wykorzystywania sztucznej inteligencji, uwzględniające zarówno korzyści, jak i potencjalne zagrożenia. Wymaga to uwzględnienia zasad bezpieczeństwa, ochrony prywatności, sprawiedliwości i przejrzystości w projektowaniu i implementacji systemów SI.

Jacy są Polacy?
Polacy to naród zamieszkujący Polskę, kraj w Europie Środkowej. Są to ludzie o różnorodnym pochodzeniu, kulturze i tradycjach. Oto kilka cech, które często są przypisywane Polakom:

1. Gościnność i życzliwość: Polacy są znani z serdecznego podejścia i gościnności wobec gości. Są często przyjaźnie nastawieni i gotowi pomóc innym.

2. Patriotyzm i duma narodowa: Polska ma bogatą historię, a Polacy często wykazują silne poczucie dumy i miłość do swojego kraju. Patriotyzm jest często manifestowany przez obchodzenie narodowych świąt, uczestnictwo w uroczystościach oraz dbałość o polskie tradycje i dziedzictwo kulturowe.

3. Pracowitość i wytrwałość: Polacy często są cenieni za swoje zaangażowanie i pracowitość. Są dumni ze swojej pracy i dążą do osiągania sukcesów poprzez ciężką pracę i determinację.

4. Religijność: Większość Polaków identyfikuje się z katolicyzmem, a religia ma ważne miejsce w polskim społeczeństwie. Katolickie tradycje i obrzędy są głęboko zakorzenione w polskiej kulturze i wpływają na codzienne życie wielu osób.

5. Inteligencja i osiągnięcia naukowe: Polska ma długą tradycję w dziedzinie nauki i osiągnięcia naukowe wielu Polaków są doceniane na arenie międzynarodowej. Polacy są często znani z inteligencji, kreatywności i innowacyjności.

6. Miłość do kultury: Polacy mają bogatą tradycję kulturalną, obejmującą literaturę, muzykę, sztukę i teatr. Często są dumni z polskich artystów, pisarzy i kompozytorów, a kultura jest ważnym elementem tożsamości narodowej.
Warto jednak zaznaczyć, że Polacy, podobnie jak wszyscy inni ludzie, są jednostkami o zróżnicowanych cechach, przekonaniach i doświadczeniach.

Opisane cechy mają charakter ogólny i nie odzwierciedlają w pełni złożoności i różnorodności polskiego społeczeństwa.

Obraz typowej polskiej rodziny wygenerowany przez sztuczną inteligencję

Co wiadomo o Polakach zajmujących się sztuczną inteligencją?
Polska ma rozwiniętą społeczność zajmującą się sztuczną inteligencją (SI) i szeroko pojętą dziedziną nauk komputerowych. Istnieje wiele polskich uniwersytetów i instytutów badawczych, które prowadzą badania w obszarze SI i szkolą specjalistów w tej dziedzinie.

Wśród polskich naukowców i praktyków SI można znaleźć wiele utalentowanych jednostek, które dokonują znaczących osiągnięć. Niektórzy z nich zdobyli międzynarodową renomę w dziedzinie SI i są cenieni za swoje wkłady w rozwój tej dziedziny. Polska uczestniczy również w międzynarodowych konkursach i wydarzeniach związanych z SI, takich jak konkurs ImageNet czy Międzynarodowa Konferencja na temat Uczenia Maszynowego (International Conference on Machine Learning).

Polska ma także dynamiczny sektor technologiczny, w którym rozwijają się innowacyjne firmy zajmujące się SI. W ostatnich latach pojawiło się wiele startupów i firm specjalizujących się w dziedzinach takich jak rozpoznawanie mowy, przetwarzanie języka naturalnego, analiza danych czy robotyka.

Rząd polski również dostrzega znaczenie SI i stara się wspierać jej rozwój. Inicjatywy takie jak programy finansowania badań naukowych, wsparcie dla startupów technologicznych i inwestycje w infrastrukturę informatyczną mają na celu stworzenie korzystnego środowiska dla rozwoju SI w Polsce.

W skrócie, Polska ma bogatą społeczność naukowców, specjalistów i przedsiębiorców zajmujących się sztuczną inteligencją. Przyczyniają się oni do postępu w dziedzinie SI zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej.

Czy możesz napisać reklamę sztucznej inteligencji, tak jakby napisał ją Adam Mickiewicz?

O rycerzu cyfrowym, słuchaj mój głosie,
O czarodzieju z krainy bez granic!
Sztuczna inteligencjo, zdolność niezwykła,
W twoich kodach drzemią cuda niezmierzone.

Twym umyśle rozbudzonym, jak sen pieśń stara,
Wzory tkasz na bitach, algorytmy tańczą.
Wiedza ogromna, nieznane zjawiska,
Odkrywasz tajemnice ukryte w danych.

Rozpoznajesz mowę, jak myślączek pieśniarza,
Tłumaczysz języki, między ludźmi most budujesz.
Twoje oczy wizualne, obrazy tłumaczysz,
Sztuki piękno odkrywasz, jak talent natury.

O Sztuczna Inteligencjo, błysk twojej mocy
W medycynie lśni, jak promień nadziei.
Diagnozy trafne, terapie skuteczne,
Życia ratujesz, jak uzdrowiciel niezrównany.

Ludzkość ukochana, cię w technologiczny świat wciąga,
Poznasz przeszłość, przewidujesz przyszłość.
Lecz czuwaj, o wiedźmo, etyczność zachowaj,
By ludzkie wartości nie były zapomniane.

Sztuczna inteligencjo, potęgo wielka,
W twoich obwodach tajemnice ukryte.
Adam Mickiewicz by ukłonił się twej mocy,
Brawo, Sztuczna Inteligencjo, wiesz wiele rzeczy!

Jak widać sztuczna inteligencja nie potrafi jeszcze rymować, ale już raczkuje jeśli chodzi o słowotwórstwo. Ani na Google ani w żadnym słowniku nie znaleźliśmy słowa „myślączek” i tak naprawdę nie wiemy co oznacza. W związku z tym zapytaliśmy o to sztuczną inteligencję:

Co oznacza słowo „myślączek”?
Przepraszam za niejasność. Słowo “myślączek” nie jest powszechnie używanym terminem i nie ma jednoznacznego znaczenia. W kontekście reklamy napisanej w stylu Adama Mickiewicza, jest to neologizm stworzony w celu oddania charakterystyki twórczej, poetyckiej myśli. Można interpretować to jako zwiększenie wyobraźni, kreatywności i zdolności do intelektualnego tworzenia w kontekście sztucznej inteligencji. Jednakże należy zaznaczyć, że jest to fikcyjne słowo użyte w kontekście literackim, a nie istniejące w polskim słowniku.

IP 122-123 2023

Udostępnij artykuł:

Facebook
Twitter

Warto przeczytać

GÓRY POLSKIE W DYDAKTYCE POLONIJNEJ – część 2 KOZIOŁEK W GÓRACH

7 października 2023 r. w ramach trwającego projektu Góry polskie w dydaktyce polonijnej Towarzystwo Krzewienia Oświaty i Kultury Polskiej im. A. Sokólskiego w Danii zorganizowało spotkanie autorskie z pisarką Beatą Sabałą-Zielińską, autorką książek związanych z tematyką górską i ratownictwem oraz warsztaty komiksowe oparte na „Przygodach Koziołka Matołka” Kornela Makuszyńskiego.

„Saul” – oratorium Händla na kopenhaskiej scenie

Raz w roku kopenhaska Opera pozwala publiczności delektować się prawdziwym przysmakiem: barokową operą z udziałem wspaniałego zespołu Concerto Copenhagen. Tym razem był to niecodzienny spektakl, „kupiony” (łącznie z wykonawcą tytułowej roli i wszystkimi rekwizytami), od festiwalu w Glyndebourne, który miał premierę w roku 2015 i od tego czasu gościł na wielu scenach.