VI Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy

W dniach 29 czerwca - 2 lipca 2023 roku odbył się w Warszawie VI Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy, zorganizowany przez Radę Polonii Świata i Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. Jak zapewniali organizatorzy, Zjazd był okazją do przeprowadzenie bilansu tego, co udało się zrobić w ciągu minionych lat w środowiskach polskich mniejszości narodowych. W tegorocznym VI Zjeździe Polonii uczestniczyło ok. 350 delegatów z 40 krajów. Niestety zabrakło przedstawicieli Polaków z Rosji i Białorusi (według organizatorów ze względu na bezpieczeństwo).

29.06.2023

Kardynał Kazimierz Nycz przewodniczył w archikatedrze warszawskiej mszy świętej dla uczestników VI Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy. Mszę św. koncelebrowali bp Piotr Turzyński, delegat KEP ds. Duszpasterstwa Polonii i Emigracji, ks. Leszek Kryża TChr z Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie oraz duszpasterze posługujący wśród Polonii w różnych krajach.

Od sesji inauguracyjnej rozpoczął się w Sejmie VI Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy. W sesji występowali:
Małgorzata Gosiewska – Wicemarszałek Sejmu RP
Jan Dziedziczak – Pełnomocnik Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą
Jarosław Narkiewicz – Przewodniczący Rady Polonii Świata
Dariusz Piotr Bonisławski – Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
Henryk Kowalczyk – Minister – Członek Rady Ministrów
Piotr Wawrzyk – Wiceminister Spraw Zagranicznych
Robert Tyszkiewicz – Przewodniczący Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą
Kazimierz Michał Ujazdowski – Przewodniczący Senackiej Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą
Ks. bp dr hab. Piotr Turzyński – Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej
Małgorzata Kwiatkowska – Rada Naczelna Polonii Australijskiej
Ks. Zdzisław Malczewski – przedstawiciel Polonii Ameryki Łacińskiej
Tadeusz Adam Pilat – nestor ruchu polonijnego Organizator III, IV i V Zjazdu PiPzZ
Frank Spula – Prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej
Waldemar Tomaszewski – Przewodniczący ZPL, Poseł do Parlamentu Europejskiego
Janusz Tomczak – Prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej
Edward Trusewicz – Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych

Wieczorem, w podwarszawskich Otrębusach, uczestnicy VI Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy wzięli udział w uroczystym koncercie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”.

30.06.2023

Drugiego dnia obrady VI Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy w Kancelarii Premiera były okazją do zaprezentowania polityki państwa polskiego wobec Polonii oraz wręczenia Odznak Honorowych za Zasługi dla Polonii i Polaków za Granicą.
W imieniu Premiera RP Mateusza Morawieckiego wręczył je minister Jan Dziedziczak, Pełnomocnik Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą.
Podczas obrad obecni byli także m.in.: Wicemarszałek Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Małgorzata Gosiewska – Poseł na Sejm RP, Minister-członek Rady Ministrów Henryk Kowalczyk, Minister Piotr Wawrzyk z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Prof. Przemysław Czarnek – Minister Oświaty i Nauki oraz Minister Wojciech Skurkiewicz z Ministerstwa Obrony Narodowej.

Delegaci VI Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy w czasie drugiego dnia obrad skłądając wieńce przed Grobem Nieznanego Żołnierza złożyli hołd tym, którzy za wolnośc Ojczyzny oddali życie.

W Ogrodach Pałacu Prezydenckiego Andrzej Duda i Agata Kornhauser–Duda spotkali się z uczestnikami VI Zjazdu Polonii i Polaków za Granicą. Prezydent RP objął zjazd Patronatem Honorowym.     

1.07.2023

W trzecim dniu VI Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy delegaci i zaproszeni goście pracowali w blokach tematycznych w Domu Polonii w Pułtusku.

Organizacje polskie za granicą
“Sukcesy i wyzwania polskich mniejszości narodowych.”, “Samorządność Polonii – status i sytuacja struktur polonijnych”, “Znaczenie polonijnej wspólnoty medialnej”.

Kultura, oświata, duszpasterstwo – gwarantem polskiej tożsamości
“Polonijna kultura – fundament ducha i tożsamości narodowej”, “Misja duszpasterstwa w umacnianiu wspólnoty polonijnej”, “Rola oświaty polskiej w ruchu polonijnym”.

Młodzież polonijna – zaangażowanie i patriotyzm
“Tożsamość narodowa młodzieży polonijnej – tradycyjnie i nowocześnie”, “Rola młodzieży polonijnej w promowaniu polskości i więzi z ojczyzną”.

Sport, turystyka, przedsiębiorczość
“Z polonijną turystyką bliżej Polski”, “Przyszłość sportu polonijnego”, “Polonijna przedsiębiorczość i inicjatywy gospodarcze”.

Pracowity dzień zakończył piknik w Domu Polonii w Pułtusku.

2.07.2023


Zjazd zakończył się mszą świętą w Świątyni Opatrzności Bożej. Złożono wieńce w Panteonie Wielkich Polaków w podziemiach Świątyni Opatrzności Bożej na grobach Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie, Władysława Raczkiewicza, Augusta Zaleskiego, Stanisława Ostrowskiego i Ryszarda Kaczorowskiego i sarkofagach upamiętniających Kazimierza Sabbata i Edwarda Raczyńskiego oraz wicepremiera, a zarazem Prezesa Stowarzyszenia “Wspólnota Polska” Longina Komołowskiego.

Zdjęcia: Agata Pawłowska © Polonijna Agencja Informacyjna SWP

REZOLUCJE SEJMU POLONIJNEGO

1) Postulujemy, aby 20 milionów Polaków mieszkających poza granicami Polski, czyli 1/3 polskiego Narodu, znalazło właściwe miejsce w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

2) Postulujemy również, aby Kodeks wyborczy dawał nam szansę na pełnoprawny udział w wyborach do władz Rzeczypospolitej Polskiej.

3) W szczególności postulujemy:

– Przywrócenia wyborów korespondencyjnych za granicą, jako formuły najważniejszej dla Polonii, która korzystała dotychczas z tej możliwości w ponad 95%.

– Stworzenia w Polsce specjalnego okręgu wyborczego dla Polonii i Polaków zza granicy, w którym moglibyśmy wybierać przedstawicieli różnych partii politycznych nas reprezentujących.

4) Apelujemy, aby wszelkie decyzje dotyczące Polonii i Polaków za granicą zapadały ponad wszelkimi podziałami.

5) Przyszłością Polonii jest młodzież, toteż apelujemy do Rady Polonii Świata, aby wspólnie ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” i polskimi władzami w przyszłym roku zorganizować Światowy Zjazd Młodzieży Polonijnej. Apelujemy do organizacji polonijnych na całym świecie oraz organizacji i instytucji w Polsce o udzielenie tej inicjatywie wszelkiego wsparcia.

6) Apelujemy jednocześnie o zwiększenie środków przeznaczanych na przyjazdy dzieci i młodzieży polonijnej do Polski.

7) Podczas II wojny światowej Polska i naród Polski były ofiarami hitlerowskich Niemiec. Uczestnicy Zjazdu pragną wyrazić ubolewanie z racji braku do tej pory rozwiązań w sprawie poniesionych wtedy strat. Jest najwyższy czas, aby sprawiedliwość w tym zakresie została osiągnięta.

Agresja Rosji prowadzona przy wsparciu Białorusi uniemożliwiła udział delegatów organizacji polskich z tych krajów.
VI Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy solidaryzuje się z Rodakami mieszkającymi w Federacji Rosyjskiej i w Republice Białorusi.
Uczestnicy Zjazdu wyrażają stanowczy protest przeciwko prześladowaniom polskich działaczy społeczno-kulturalnych w Białorusi, a w szczególności przeciwko skazaniu i uwięzieniu Andrzeja Poczobuta.
Wyrażamy głęboki niepokój sytuacją środowisk polskich w autorytarnej Rosji.
Jesteśmy przekonani, że Polacy w Federacji Rosyjskiej i w Republice Białorusi przetrwają ten trudny okres i przechowają polską tożsamość dla kolejnych pokoleń.

Pułtusk, 1 lipca 2023 r.

IP 122-123 2023

Udostępnij artykuł:

Facebook
Twitter

Warto przeczytać

GÓRY POLSKIE W DYDAKTYCE POLONIJNEJ – część 2 KOZIOŁEK W GÓRACH

7 października 2023 r. w ramach trwającego projektu Góry polskie w dydaktyce polonijnej Towarzystwo Krzewienia Oświaty i Kultury Polskiej im. A. Sokólskiego w Danii zorganizowało spotkanie autorskie z pisarką Beatą Sabałą-Zielińską, autorką książek związanych z tematyką górską i ratownictwem oraz warsztaty komiksowe oparte na „Przygodach Koziołka Matołka” Kornela Makuszyńskiego.

„Saul” – oratorium Händla na kopenhaskiej scenie

Raz w roku kopenhaska Opera pozwala publiczności delektować się prawdziwym przysmakiem: barokową operą z udziałem wspaniałego zespołu Concerto Copenhagen. Tym razem był to niecodzienny spektakl, „kupiony” (łącznie z wykonawcą tytułowej roli i wszystkimi rekwizytami), od festiwalu w Glyndebourne, który miał premierę w roku 2015 i od tego czasu gościł na wielu scenach.